مي‌توان بگوييم که سمبل, فرم پيشين فکر قبل از ريختن به قالب اصطلاحات مي‌باشد

تجربه‌ی تكوین ارتش زن و دستیابی وی به سطح نمایندگی و سطوح مدیریتی از طریق كمیته‌های برابری و آزادی، نیاز به آزادی را در سطح بالایی در زن برانگیخته است....

ضروریپنداری دولت پیوند مستقیمی با منافع اقشار فرادست و قدرت‌مدار جامعه داشته است. محکومکردن آنارشیست‌ها به‌عنوان آشوب‌طلب و...

عراق یا زیر بار بحران و جنگ كنونی، به تجزیه‌شدن بین شیعه ـ سنی ـ كورد تن خواهد داد یا از طریق یك پروژه‌ی سیاسی...

ما می‌خواهیم كوردها در هركجا كه زندگی می‌كنند آن كشور و خلق‌های آن را نیز به سمت دموكراسی سوق دهند. نتیجه‌ی آن شكل‌گیری...

چيزی که در عمل امروزه با نام دولت وجود دارد نه مديريتکردن جامعه بلکه حاکميت بر جامعه و تک تک اعضای آن و چنگانداختن بر حقوق اوليه‌ و استثمار آن‌ها می‌باشد...

گردهم‌آوردن قدرت، دولت و ملت در یك جا، سرچشمه‌ی اصلی مسایل عصر مدرنیته می‌باشد...

رهبر آپو مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی زنان را به‌عنوان پیشرفته‌‌ترین ارزش انقلاب و نیرو و سلاح سازمان ارزیابی می‌‌‌كند...

زنان و سمبل‌ها
تکوین ارتش زن در PKK ـ2
هستی‌شناسی مفهوم دولت ـ 2
جنگ جهانی سوم، استراتژی كورد و سیمای آینده‌ی ایران ـ 1
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (19)
هستی‌شناسی مفهوم دولت ـ 1
مدرنیته‌ی دموکراتیک
تکوین ارتش زن در PKK ـ1

هستی‌شناسی مفهوم دولت ـ 1

چيزی که در عمل امروزه با نام دولت وجود دارد نه مديريتکردن جامعه بلکه حاکميت بر جامعه و تک تک اعضای آن و چنگانداختن بر حقوق اوليه‌ و استثمار آن‌ها می‌باشد...