در اصل هدف نظام، یكدست‌سازی مركزـ پیرامون از راه هژمون‌گرایی و هموژنكردن فرهنگی می‌باشد. در حال حاضر این بزرگترین تهدید برای جامعه و جوانان است...

بدیهی است پس از پیمان لوزان، نظامی جهانی و منطقه‌ای به میان آمد که انکار کوردها را مبنا قرار می‌داد. به عبارتی کوردها قربانیان برساخت نظام بین‌المللی نوین بودند...

با حبس‌کردن رهبرآپو در جزیره‌ی امرالی برآن بودند كه این پیام را به جامعه‌ كورد بدهند: «دیگر زندگی و مرگ شما در دست ما خواهد بود، اگر می‌خواهید زنده بمانید پس تن به خواری و پستی بدهید و برای ما بهترین کورد، یعنی کورد مرده و خائن شوید.»

نظام‌های حاکم بیشترین راهکاری که جهت به حاکمیت‌درآوردن جوامع بكار می‌برند این است که سعی می‌کنند تمامی ابزارهایی که انسان‌ها با توسل به آنها قادر به دفاع از خود باشند را از آنها سلب کرده و در نتیجه بی‌دفاع بگذارند...

در هر یك از گوشه‌ و كنار و سرتاسر كردستان، همچنین در هر جای دنیا با دیدن این حقیقت در صفوف انقلاب جای میگیرند و پیرو راه‌ آزادی میشوند. با پیوستن به‌ صفوف انقلاب فكر و فلسفه‌ زندگی برده‌گونه‌ سرمایه‌داری را رد كرده‌، و فكر و فلسفه‌ و ایدئولوژی زندگی آزاد كه‌ رهبر آپو همچون جایگزین...

جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر با نظام سرمایه‌داری در چالش قرار دارد اما در اصل با اعدام‌كردن دموكراسی، بزرگترین خدمت را به این نظام نمود...

شاید بخشی از این تحریم‌ها برای تضعیف اقتصاد ایران جهت تن دردادن به خواسته‌های نیروهای خارجی باشد، اما بخش مهم‌تر و اساسی آن برای واردساختن شوك ...

آزادی زن ذهنیت، روح و جسم جامعه‌ی دموکراتیک می‌باشد. به عبارتی شخصیت و هویت آن است. این شخصیت و هویت در عین حال خود کنفدرالیسم دموکراتیک می‌باشد...

خیز بلند نظام جهت ژینوساید فرهنگی
مسئله کورد و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه
توطئه، تکرر تاریخ دشمنی با آزادی انسانیت
دفاع مشروع تحقق آرمان آزادی
به یاد انقلابی بزرگ شهید دیار غریب
رجعت به تاریخ خویش
تأثیرات سوء تحریم‌های اقتصادی بر جامعه ایران
جایگاه زنان در نظام کنفدرالیسم دموکراتیک ـ 1

توطئه، تکرر تاریخ دشمنی با آزادی انسانیت

با حبس‌کردن رهبرآپو در جزیره‌ی امرالی برآن بودند كه این پیام را به جامعه‌ كورد بدهند: «دیگر زندگی و مرگ شما در دست ما خواهد بود، اگر می‌خواهید زنده بمانید پس تن به خواری و پستی بدهید و برای ما بهترین کورد، یعنی کورد مرده و خائن شوید.»

مسئله کورد و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه

بدیهی است پس از پیمان لوزان، نظامی جهانی و منطقه‌ای به میان آمد که انکار کوردها را مبنا قرار می‌داد. به عبارتی کوردها قربانیان برساخت نظام بین‌المللی نوین بودند...

كرماشان، هویت دموكراتیك كورد آزاد و عدم تناقض آن با تشیع مردمی دولت‌ستیز

در كرماشان تشیع درباری ـ كه نام تازه‌اش تشیع ولایت مطلقه‌ی فقیه است ـ به شدت تبلیغ می‌گردد و همه‌جا را با سمبل‌های تقدیس‌یافته‌ی آن كه جلای ملی‌گرایی ایرانی بر آن هویداست ...

دفاع مشروع تحقق آرمان آزادی

نظام‌های حاکم بیشترین راهکاری که جهت به حاکمیت‌درآوردن جوامع بكار می‌برند این است که سعی می‌کنند تمامی ابزارهایی که انسان‌ها با توسل به آنها قادر به دفاع از خود باشند را از آنها سلب کرده و در نتیجه بی‌دفاع بگذارند...