Kürtlerin kadim dinini oluşturan Êzîdîlik; başlı başına bir din olduğundan, azınlıklar sınıfına koymak gerçekçi değildir

Şengal dağının en yüksek yerinde Qubba Çılmêra bulunmaktadır. Diğer kutsal yerler de eteklerinde bulunmaktadır

Ortaçağ Müslüman Arap kaynaklarında Kürtlerin mistik kökeni ve Şeytani Kürtlerin atalarının Arap olduğunda ısrar edilmekle birlikte, onların “Cinlerin çocukları” oldukları konusunda anlatılan bir sürü uydurma efsane vardır

4200 yıl öncesine dayandırılan Êzîdîliğin,İbrahim’i dinlerden de önce Mezopotamya’nın ilk tek tanrılı dinidir iddiasında bulunmak doğru bir tespit olacaktır

Kral ve aynı zamanda asker olan Gılgamış profili, devletin doğuşu, erkekliğin düşürülen kadın ve karılaştırılan erkek formuyla düşürülmesi, krallar şahsında egemen erkekliğin yaratılması ve kadının nesneleştirilmesi destanda anlatılmaktadır

Gençlik düşürülmeden kadın da düşürülemezdi. Yaşlı erkeğin bu durumun derin bilinciyle hareket etmiş olduğu anlaşılmaktadır

Kürtlük dil ve kültür olarak kuşkulu hale dönüştürüldü. Suç konusu oldu. Giderek Kürt olmak kriminalize edildi

Önder APO’nun Türkiye Devrimci Gençlik Hareketi içinde yeri nedir?” diye sorulursa, “1968 Kuşağına bağlılığın sürdürülmesinde en büyük rolü oynayan devrimci kişiliktir” demek kesinlikle bir gerçeği ifade etmek olur

ÊZÎDÎLERDE SOSYAL ÖRGÜTLENME
ÊZÎDÎLERİN YERLEŞİM ALANLARI VE KUTSAL MEKANLARI
İSLAMİYET’İN KÜRDİSTAN’A GİRİŞİ VE ÊZÎDÎLİK
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI ÊZÎDÎLER -1-
SÜMER MİTOLOJİSİ VE ERKEKLİĞİN İDEOLOJİKLEŞTİRİLMESİ ÖYKÜSÜ
GENÇLİK EN YAMAN HAKİKAT ARAYIŞÇILIĞI VE SAVAŞÇILIĞIDIR
 KÜRDİSTAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE ZORAKİ ASİMİLASYON POLİTİKALARI
’68 GENÇLİK HAREKETİ VE APOCU GENÇLİK

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.