Kadın cinsi üzerinden geliştirilen şiddet kültürü aynı zamanda kapitalist modernitenin kadını, doğalında erkeği ve bir bütün toplumu ne kadar düşürmüş olduğunu gözler önüne sermektedir

8 Mart Kadının olduğu kadar, en genelde toplumun, özelde ise erkeğin özgürleşme mücadelesinin sembol günüdür

Her mahallede ve Çarşıda olmak üzere toplam 5 “Nöbetçi Grubu” oluşturulmuştu.

Doğanın kendi kendini yenilemesi kapitalizmin dayandığı endüstriyalizmin tahribat marjlarını çoktan aşmıştır

Toplumsal sorunların çözümüne güvenlik anlayışıyla bakan bir zihniyetten de başka bir şey beklenemez.

19. yüzyıl başlarında Ninova’nın Assurbanipal Kütüphanesi Keşfedildiğinde “Hurri” kelimesi ilk defa bu kütüphaneni tabletlerinde yazılı kaynak olarak ortaya çıktı

Bilgi felsefesi, belirli bir bilgi türünü değil de, insanla, dışındaki dünya arasındaki ilişki ile ortaya konulan bilgi sürecini genel olarak ele alır ve bu sürecin tüm aşamalarını inceleyerek sonuçlara ulaşır

Özü İtibariyle Bakıldığında, Eklektizm Kendi Başına Bir Öğreti Değildir

KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR
KADININ ÖZGÜRLÜĞÜ TOPLUMUN DA ERKEĞİN DE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR
PKK TARİHİNDE İLK ÖZERK İLÇE: HİLVAN!
KAPİTALİZM DOĞAYI TÜKETİYOR
BAŞKANLIK SİSTEMİNE EVET DEMEK KAOSA VE SAVAŞA EVET DEMEKTİR
       HURRİCEYİ BİLEN ARKEOLOGLARIMIZ VEYA FİLOLOGLARIMIZ VAR MI?
BİLGİ FELSEFESİ
EKLEKTİK DÜŞÜNCE SORUNU

BİLGİ FELSEFESİ

Bilgi felsefesi, belirli bir bilgi türünü değil de, insanla, dışındaki dünya arasındaki ilişki ile ortaya konulan bilgi sürecini genel olarak ele alır ve bu sürecin tüm aşamalarını inceleyerek sonuçlara ulaşır

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak