Bu kadar vahşetin yaşandığı bir yerde taraf olmamak, sessiz kalmak ya da yanlış tarafa taraf olmak, insanlığın yitirilmesi, vahşete ortak olmak değil de nedir?

Ulus devlet nasıl ki, ulusal pazar hakimiyetinin siyasal iktidar aygıtı olarak kurgulanmışsa, kapitalist kent de sanayileşmenin, endüstriyel gelişimin merkezi olarak kurgulanmıştır...

Kapitalist modernite sürecinde kentin yükselişinin toplumsal gelişmeye ve varoluşa yönelttiği tehdit, yol açtığı dengesizlik büyük sosyal depremlere ve yıkımlara yol açacak düzeye gelmiştir

Her üç halk da Ortadoğu’nun en eski kent kökenli halkıdır. Kent kökenli olmak kültürel üstünlük sağlar...

Kâr-sermaye için faaliyet kesinlikle toplumun temel ihtiyaçlarıyla örtüşmez

Bir şeyin doğası onun hakikatidir. Doğasında ısrar kendi hakikatinde ısrar demektir

Şimdiki sorun az çalışıp-çalışmamanın ötesinde DBP’ye yüklenen misyonun da anlaşılamadığını gösteriyor...

Gençliğin yaşamla değil yaşamı yaşlandıran iktidar hayatıyla sorunları vardır. Bu tespiti, yaşlı olduğu halde kendisini genç gibi sunan iktidar hayatının tuzaklarından korunmak için önemsemek gerekir...

ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLSE KARDIR
EKOLOJİ VE DEMOKRASİ BAĞLAMINDA KENTİN HAKİKATİ
EKOLOJİ VE DEMOKRASİ BAĞLAMINDA HAKİKATİN MEKANLARI
Kürt Gerçekliğinde Ermeni-Süryani-Yahudi Etkileşimi
TOPLUMUN EKONOMİK SORUNLARI
HAKİKAT SAVAŞÇILIĞI
DBP VE DÖNEMİN GÖREVLERİ
YAŞAMI HEP GENÇ TUTMA VE GENÇLİK RUHU İLE MÜCADELE ETME

ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLSE KARDIR

Bu kadar vahşetin yaşandığı bir yerde taraf olmamak, sessiz kalmak ya da yanlış tarafa taraf olmak, insanlığın yitirilmesi, vahşete ortak olmak değil de nedir?

SOLGUN SARI SÖZCÜKLERE DAİR

Yarımlıkta durduğunu sanıyorum ve çarpıyorum bir yerlere. Belki de yarım bırakılmış bir merdiven basamağında düşmek üzere olma duygusuyla baş başa kalıyorum.