Kürt toplumunun köklerinde, Kürt toplumunun varlığında kadının eli ve etkisi fazlasıyla vardır. Kürt?ün kendi gerçeğini tanıması demek, kendi kökleri üzerinde mücadele vermesi demek, özü itibariyle kadın zihniyetiyle, kadın duruşunda ve toplumsallığında bu mücadelenin şekillenmesi demektir.

Lozan?la birlikte Kürt ? Kürdistan tarihinde yeni bir sayfa açılır. Kürdün- Kürdistan?ın imha ve inkâr tarihi başlar. Bu uygulamalar Kürt toplumsallığının reddi demektir. Kürtlerin dili, tarihi, kültürü ve adı yasaklanır.

Kürdistan?a gelen her devlet bürokratı, askeri, görevlisi ve siyasi parti yetkilisi Kürdistan?da yapılanları az bulur ve hala Kürtlük adına nefes alıp verenlerin olduğunu görür.

Coğrafik olarak dört parçaya bölünen Kürdistan, kendi içinde de dinsel, dilsel, kültürel parçalanmayı yaşamaktadır.

Birey toplum ilişkisi, kültürel kapsamda ele alınabilecek bir ilişkidir. Kapitalist uygarlık liberal ideolojiyi toplumun tüm kılcal damarlarına yayarak bireyi toplumundan koparmıştır. Kendi toplumunu yadsıyan anti toplumcu birey gerçeğini geliştirmiştir.

Buralarda devletin eliyle polislerin, savcıların, valilerin, kaymakamların denetiminde çeteler örgütlendirilerek, gençler kandırılarak, para ile satın alınarak; ajanlaştırma, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş çok yaygın bir hale getirilmiştir.

Gençlik hareketi, bana imkân verilsin, bana kadro verilsin, bana şu verilsin, bana bu verilsin diyemez. Gençlik hareketi bizzat kadrosunu da kendisi yaratır, imkânı da kendisi yaratır, maddi imkânı da kendisi yaratır, aracını da, gerecini de, silahını da, militanını da kendisi yaratır.

Tarihi ve kültürü doğru tanıyanlar, farkına varanlar; çelişkiyi daha derinden yaşar ve duyumsarlar. Sanatçılıkta budur! Derin bir çelişki yaşamayan yaratamaz.

KÜRDİSTAN DEVRİMİ ORTADOĞU VE İNSANLIK DEVRİMİDİR_1
KUZEY KÜRDİSTAN?IN SOSYOLOJİK YAPISI_1
Göç, Sürgün Ve Mültecilik Koşullarında Yaşanan Kürt Toplum Kırımı_1
ÊZİDİ TOPLUMUN YENİDEN DİRİLİŞİ VE DİRENEN KÜLTÜRÜ_1
DEMOKRATİK MODERNİTE OLARAK KÜRTLER_1
KAPİTALİST MODERNİTENİN İDEOLOJİK ARGÜMANLARININ GENÇLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ_4
GENÇLİĞİN DAMGASINI VE KARAKTERİNİ TAŞIYAN TOPLUMSAL VE SİYASAL HAREKETLER YENİLGİYE UĞRATILAMAZ_4
Sanat Kültürün, Gençlik Toplumun Mayasıdır_3

KÜRDİSTAN DEVRİMİ ORTADOĞU VE İNSANLIK DEVRİMİDİR_1

Kürt toplumunun köklerinde, Kürt toplumunun varlığında kadının eli ve etkisi fazlasıyla vardır. Kürt?ün kendi gerçeğini tanıması demek, kendi kökleri üzerinde mücadele vermesi demek, özü itibariyle kadın zihniyetiyle, kadın duruşunda ve toplumsallığında bu mücadelenin şekillenmesi demektir.