Gezegenlerin her birinin, onları oldukları yerde tutan bir gücü var, ancak güneşten de kopamayışlarını sağlayan bir güneş gücü var. Güneşin etrafında dönerler. İkisi arasındaki ...

Tüm kültürel yapılar, tarihi eserler, arkeolojik kalıntı ve buluntular, kendi zamanı-mekânı içinde kimlik, değer ve anlam kazanır. Üstelik bunlar bilgi edinme, birikim sağlama, bilinç sahibi olma kaynaklarıdırlar.

Bu anlaşmada, Türkiye devleti Kürt ve Türk kurucu öğeler olarak ifade edilse de Kahire anlaşmasına göre Kürtlerin statüsüz bırakılması yaklaşımı pratikte uygulanmıştır.

…Dolayısıyla topluma hizmet edebilmesi için bilimin özgürleşmesi zorunludur.

Toplumu bir nesnel ilişkiler sistemine indirgeyen pozitivist bilimin temel varsayımı, toplumun nesneler yığını olduğudur.

Kapitalist modernitenin epistemolojik operasyonlarının en çok sakatladığı kavramların başında “Ulus” ve “Siyaset” yer alır.

Tarihin gördüğü en uzun süreli ‘azınlık’lığı ile kutsanmış ya da ‘lanetlenmiş’ halkından söz ediyoruz.

Araplarla diğer Anadolu toplumlarının birbirine düşman edilmeye çalışıldığı birçok dönem olmuştur, nihayetinde çeşitli devlet dönemlerinde(Emevi, Abbasi vs) yapılan iskanın bir amacı halkı müslümanlaştırmak (çoğu zaman da Araplaştırmak), ikna etmekse de bir amacı da buydu.

ÖNDER OLMAK
ANADOLU VE BAKUR-KÜRDİSTAN’DA HES YAPIMLARI, BARAJ İNŞAATLARI YOLUYLA YAPILANLAR; DOĞA KATLİAMI, TOPLUM KIRIMI VE TARİH YIKIMIDIR.
APOCU FELSEFE IŞINGINDA SAVAŞAN KÜRT GERÇEKLİĞİ, LOZAN’I BOZDU
 BİLİM İKTİDAR İLİŞKİSİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM
BİLİM ve TOPLUM İLİŞKİSİ
DEMOKRATİK ULUS İNŞASINDA SİYASET
KENDİ YURDUNDA YÜZYILLARCA ‘AZINLIK’ OLMAK: RUMLAR
  Türkiye’deki Üçüncü Büyük Halk Çoğunluğu: Araplar

ÖNDER OLMAK

Gezegenlerin her birinin, onları oldukları yerde tutan bir gücü var, ancak güneşten de kopamayışlarını sağlayan bir güneş gücü var. Güneşin etrafında dönerler. İkisi arasındaki ...

ANADOLU VE BAKUR-KÜRDİSTAN’DA HES YAPIMLARI, BARAJ İNŞAATLARI YOLUYLA YAPILANLAR; DOĞA KATLİAMI, TOPLUM KIRIMI VE TARİH YIKIMIDIR.

Tüm kültürel yapılar, tarihi eserler, arkeolojik kalıntı ve buluntular, kendi zamanı-mekânı içinde kimlik, değer ve anlam kazanır. Üstelik bunlar bilgi edinme, birikim sağlama, bilinç sahibi olma kaynaklarıdırlar.

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak