Önderliksel çıkışları, kimlik kazanmak olarak varlığın kendi bilincine varılması, farklılaşarak oluşa geçmesi ve ...

Günümüzde hakikat tanımları enformasyonu taşıyan iletişim aracının karakterine bağlıdır bir ölçüde. Yalanı gerçek, gerçek i yalan yapma gücüne ...

19. yüzyılda sosyologlar, kentleşme olgusunu yaşanan toplumsal değişimleri merkeze alarak açıklamaya çalışmıştır. Bu anlamda, geleneksel toplumlardan ..

Zaman olarak tarih ise toplum açısından köklerini ve kaynağını bilme anlamına gelmektedir. Her toplumun bir tarihi vardır ve her ...

Apocu hareketin gelişim tarihi içerisinde de, Şehir Gerilla Eylemleri önemli bir yere sahip olmuştur. Denilebilir ki, örgütlenmesinin bir

Toplumlar gerek kendi başlarına gerekse de kabileler ve aşiretler olarak birleşerek federasyonlar ve konfederasyonlar olarak ...

1968 Gençlik Hareketi biraz incelediğinde gençlik ruhu çok iyi görebilir; hapsedilemez enerjisini, dinamizmini, militan kişiliğini, toplumun ...

Toplumsal tarihte bir sapma olarak varlık bulan devletle birlikte mekân olgusunda da sapma yaşanır. Devlet var olmak için en büyük ....

ORTADOĞU DEVRİMİNE GİDEN YOLDA ŞEHİR SAVAŞLARI - 1
MEDYA VE ŞEHİR SAVAŞLARI - 1
Kürdistan da Kent ve Kır Arasındaki İlişki - 1
KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI ŞEHİR SAVAŞLARINDA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATIN ROLÜ ? 1
KENTLERDE DEVRİMCİ SAVAŞ VE DÖNÜŞÜM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ - 1
ŞEHİR SAVAŞINDA TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME MODELİ OLARAK MECLİS ve KOMÜNLERİN ÖNEMİ - 1
DEMOKRATİK ULUS İNŞASINDA ŞEHİR SAVAŞI VE GENÇLİĞİN ROLÜ - 1
KAPİTALİST SİSTEMDE ŞEHİRLER VE ÜSTLENDİĞİ ROL - 1

ANADOLU VE BAKUR-KÜRDİSTAN’DA HES YAPIMLARI, BARAJ İNŞAATLARI YOLUYLA YAPILANLAR; DOĞA KATLİAMI, TOPLUM KIRIMI VE TARİH YIKIMIDIR.

Tüm kültürel yapılar, tarihi eserler, arkeolojik kalıntı ve buluntular, kendi zamanı-mekânı içinde kimlik, değer ve anlam kazanır. Üstelik bunlar bilgi edinme, birikim sağlama, bilinç sahibi olma kaynaklarıdırlar.