KOMÜNAR DERGİSİ

komunar 64. sayı

DEMOKRATIK MODERNITE ÇÖZÜMÜ

14 Mayıs 2015 Perşembe

komunar 63. sayı

İKTİDAR YONETİMİ

23 Şubat 2015 Pazartesi

komunar 62. sayı

TARİHTE VE KÜRDİSTAN’DA SOYKIRIM POLİTİKALARI

30 Kasım 2014 Pazar

komunar 61.sayı

Göçebe yaşamdan çıkıp kalıcı yaşama geçiş için en uygun alan yukarı Mezopotamya olmuştur.

10 Eylül 2014 Çarşamba

komunar 60. sayı

Gençliğin her zaman özgürlük istemesi fiziki yaş sınırından değil, bu özgül toplumsal baskı durumundan ileri gelmektedir.

13 Haziran 2014 Cuma

komunar_59

tarihte felsefe ve ahlaki öğretiler, tüm erdemli bilgelikler, dönemlerindeki modernite sorunlarına yanıt olmak için geliştirilmiştir.

09 Şubat 2014 Pazar

Komunar sayı 58

EKONOMİ BESLENME KONUSU OLAN HER ŞEYDİR.

30 Kasım 2013 Cumartesi

Komunar Sayı 57

DEMOKRATİK MODERNİTENİN TOPLAMSALLIĞI OLARAK ÖZGÜR EŞ YAŞAM

10 Ağustos 2013 Cumartesi

Komunar Sayı 56

DEMOKRATİK MODERNİTE AKADEMİYASIZ GELİŞEMEZ

10 Ağustos 2013 Cumartesi

Komunar Sayı 55

SOYKIRIMA KARŞI; KÜLTÜREL DİRENİŞ!

17 Şubat 2013 Pazar

Komunar Sayı 54

TOPLUMYAPIM OLARAK; KÜLTÜR TOPLUMKIRIM OLARAK; UYGARLIK

17 Şubat 2013 Pazar

Komunar Sayı 53

KADRO ÖRGÜTLENMİŞ VE EYLEMSEL KILINMIŞ HAKİKATTİR

17 Şubat 2013 Pazar

Komunar Sayı 52

KAPİTALİST MODERNİTE'DE; KÜRT SORUNU

14 Haziran 2012 Perşembe

Komünar Sayı 51

Soykırıma Karşı: Varlığını Koruma Ve Özgürlüğünü Sağlama!!!

07 Mart 2012 Çarşamba

Komünar Sayı 50

Felsefe Ve Ahlaki Öğretiler Üzerine

23 Ocak 2012 Pazartesi

Komünar Sayı 49

Ortadoğu'da Devletçi Uygarlığa Karşı Direnişçi Halk Hareketleri ve Önderlikleri

04 Temmuz 2011 Pazartesi

Komünar Sayı 48

Kapitalizm En Gelişmiş ve Kurumlaşmış Zor Temelinde Bir Artık-Değer, Birikim Tarsıdır

12 Şubat 2011 Cumartesi

Komünar Sayı 47

“Demokratik ulus bir ruh ise demokratik özerklik ise bedendir. Demokratik özerklik demokratik ulus inaasının ete kemiğe bürünmüş halidir”

31 Ocak 2011 Pazartesi

Komünar Sayı 46

Demokratik modernitekavramı ne 'altın çağdan' haber verme girişimidir, ne de geleceğe ilişkin bir 'cennet ütopyası'dır.

31 Ocak 2011 Pazartesi

Komünar Sayı 45

"Ben benim, ben evrenim,öncesi-sonrası, yakını-uzağı olmayan zaman ve mekânım!"

31 Ocak 2011 Pazartesi

Komünar Sayı 44

PKK Önderlik gerçekliğinde ahlaki tutum ideolojik, politik ve örgütsel çizgi temelinde oluşan yeni toplumsallığa kanun ve kurallardan da öte tutkuyla bağlanmayı ifade eder.

31 Ocak 2011 Pazartesi

Komünar Sayı 43

Toplum doğasının en önemli ayırt edici karakteristiği, zihni kapasitenin yüksekliği, esnekliği ve kendini inşa edicigücüdür

30 Ocak 2011 Pazar

Komünar Özel

Şehitlerimiz Onurumuz Ve İnsanlık Sözümüzdür, Başarı Ve Zafer Yürüyüşümüzdür

30 Ocak 2011 Pazar

Komünar Sayı 42

4 Nisan Önderliğin doğum günüydü. Bugün halkımız açısından kutsallığı olan bir gündür. Bu kutlu günde Önderlikle birlikte onurlu bir halk da doğmuştur. Herkesin dalgasını geçtiği, siyasetinin aracı yaptığı Kürt, bu kutlu doğum günüyle birlikte ölmüş, APO Kürdü, kimsenin kullanmaya cesaret edemeyeceği özgür, onurlu ve başı dik Kürt doğmuştur

28 Aralık 2010 Salı

Komünar Sayı 41

4 Nisan Önderliğin doğum günüydü. Bugün halkımız açısından kutsallığı olan bir gündür. Bu kutlu günde Önderlikle birlikte onurlu bir halk da doğmuştur. Herkesin dalgasını geçtiği, siyasetinin aracı yaptığı Kürt, bu kutlu doğum günüyle birlikte ölmüş, APO Kürdü, kimsenin kullanmaya cesaret edemeyeceği özgür, onurlu ve başı dik Kürt doğmuştur

28 Aralık 2010 Salı

Komünar Sayı 40

Mart ayı halkımız tarihinde çok önemli bir yeri olan bir aydır. Direniş kadar katliamları da bu ayda yaşamıştır. İnsanlığın yüzü kızarmadan izlediği Halepçe katliamını halkımız bu ayda yaşadı. Herkes bu katliamda suç ortağıydı; kimyasal silahları sağlayan emperyalistler, o silahların sınırlarından geçirilmesine izin veren ve destekleyen Saddam'ın komşuları, insanlığından utanmadan, yüzü kızarmadan o görüntüleri seyredenler…

28 Aralık 2010 Salı

Komünar Sayı 39

Tarihsel komplolar Gelişmeleri durdurmaz Hızlandırır.

28 Aralık 2010 Salı

Komünar Sayı 38

Birlik, ya da politika da ortak payda da buluşmak Kürtlerin en temel sorunlarının başında gelmektedir. Partimiz bu parçalı durumu giderebilmek amacıyla çok kez Ulusal Konferans çağrılarında bulunmuştur. Hiçbir güç PKK'nin ulusal konferans ve birlik çağrılarına yanıt vermemiştir.

28 Aralık 2010 Salı

Komünar Sayı 37

Bir yılın daha sonuna geldik. 2008 yılının son ayında yayınlanan bu 37. Sayı, bir anlamda bir yıl dökümünü sonuçlarıyla birlikte ortaya koyarken; gelecek 2009 yılında yapılması gerekenleri, ulaşılması gereken hedefleriyle birlikte ele almaktadır

28 Aralık 2010 Salı

Komünar Sayı 36

Geçen üç yıl içinde Önderliğimize karşı geliştirilen başta zehirleme olmak üzere her türden işkence ve ideolojik saldırı karşısında militan bir duruşun bir ifadesi olarak dergimiz, dördüncü yılına girerken en zor koşullarda dahi yayın hayatında kesintiye uğramamıştır. Elbette bu bir PKK geleneği olmaktadır.

28 Aralık 2010 Salı

1 | 2 | 3 |