KİTAPLAR

Tarihsel Toplum Broşürü

Her Oluş Hali Aynı Zamanda Özgürlük Halidir

5_Demokratik_Ulus_Cozumu.pdf

Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü Kültürel Soykırım Kıskacındaki Kürtleri Savunmak

4_Demokratrik_Uygarlık_Manifestosu.pdf

Ortadoğu'da Uygarlık Krizi ve Demokratik Uygarlık Çözümü

3_Ozgurluk_Sosyolojisi.pdf

Özgürlük Sosyolojisi Üzerine Deneme

2_Kapitalist_Uygarlik.pdf

Kapitalist Uygarlık-Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çazğı

1_Uygarlik.pdf

KAPİTALİST MODERNİTENİN AŞILMA SORUNLARI ve DEMOKRATİKLEŞME

demokratik_ulusun_siyaseti.pdf

demokratik_ulusun_siyaseti.pdf Abdullah ÖCALAN Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları

onderlikten_demokratik_ozerklik.pdf

onderlikten_demokratik_ozerklik.pdf Tarihte uygarlık güçlerine karşı sadece kent politikacılığı değil, belki de daha fazla kabile, aşiret, dini cemaat, felsefi ekol vb. belli başlı toplumsal grupların özerk politik güç halinde kalabilmek uğruna sergiledikleri sayısız direniş vardır.

demokratik_ulus.pdf

demokratik_ulus.pdf Demokratik ulus bir ruh ise demokratik özerklik de bedendir. Demokratik özerklik demokratik ulus inşasının ete kemiğe bürünmüş halidir, onun somutlaşmış, bedenleşmiş halidir.

demokratik_ozerkligin_siyasi_boyutu.pdf

demokratik_ozerkligin_siyasi_boyutu.pdf Demokratik özerklik merkezi, bürokratik, tekçi devlet mekanizmasının ve ona yön veren milliyetçiliğin reddi ve onun yarattığı sorunların aşılması anlamına gelmektedir.
1 | 2 | 3 | 4 |