Kadına dayalı toplumsallık parçalanmadan hiçbir soykırım düzeni hayat bulamaz. Bundan dolayı da soykırım sistemi önce ...

Komün ve meclis tarzında kendi adına söz sahibi olan toplum siyasal düzlemde öznel bir davranış içinde bulunur. Bu süreç tarihsel ve ...

Köy-Kent ikilemi, "inkarın, inkarı" biçiminde ya da bir başka ifadeyle birbirlerinin aşılması olarak gerçekleşmez. Bu anlamda biri diğerinin ...

Devletin ve devlete dayalı şehirlerin ortaya çıkmasının tek koşulu vardır ki oda toplumu toplum olmaktan çıkarmaktır. Devletin yaptığı tam ...

Gençlik, ilk önce demokratik komün yaşamını yaşamalı ve özgür yurttaş olarak toplum içinde komünal yaşamı geliştirerek öncülük ...

Toplum destek vermeseydi gerilla olabilir miydi' Toplumun verdiği destek inkar edilemez. Hiçbir toplum Cizre ve Sur halkının verdiğini ...

Kürdistan?ı tamamıyla Türk ulus-devlet yapısına entegre edebilmek için Kürdistan?ın genelinde Kürtçe dili yasağı başlatılır. Kendi ...

Evren içinde var olabilmek, kendi evrim zinciri içinde evreni yok etmeden varoluşuna uygun olarak kendisini var kılmak, türünü ...

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI ŞEHİR SAVAŞLARINDA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATIN ROLÜ  2
ŞEHİR SAVAŞINDA TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME MODELİ OLARAK MECLİS ve KOMÜNLERİN ÖNEMİ - 2
KENTLERDE DEVRİMCİ SAVAŞ VE DÖNÜŞÜM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ - 2
KAPİTALİST SİSTEMDE ŞEHİRLER VE ÜSTLENDİĞİ ROL - 2
DEMOKRATİK ULUS İNŞASINDA ŞEHİR SAVAŞI VE GENÇLİĞİN ROLÜ - 2
DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN İNŞA SORUNLARI ve DEVRİMCİ HALK SAVAŞI - 2
ŞEHİR SAVAŞI VE İNŞACILIĞINDA DEMOGRAFİK YAPININ KORUNMASI - 2
DEMOKRATİK UYGARLIKTA ŞEHİR VE POLİTİKA - 1